wereldvrouw1

Ilse de Rooij
Doelgericht aan de slag met jouw eigen bewustwordings-coach!

“Even stoppen met hetgeen je bezig bent maakt jou bewust van het hier en nu”

Met een communicatieve en hulpverlenende achtergrond en jarenlange ervaring als coach richt ik mij op het aanleren van pro-activiteit bij mensen.
Mijn naam is Ilse de Rooij (1980). Ik onderscheid mij door een heldere, praktische en positieve manier van werken en breng vaak humor in om samen te relativeren en los te laten.

In mijn praktijk viel het mij op dat ik veel mensen coach die reactief zijn. Daarnaast heb ik veel gewerkt met mensen die strandden in het bereiken van hun doelen en mensen met een (mentale) ziekte.
Ik begrijp mensen die tegenslag ervaren in hun leven en daar op eigen wijze naar gaan handelen. Tegelijkertijd vind ik het zo jammer om te zien dat kansen niet worden benut en plezier in het leven op de achtergrond raakt. Ik wil graag mensen vrolijk zien en ze zien stralen. Hun doelen zien bereiken en dat zij succesvol zijn.

Ik heb zelf ook veel diepe dalen gekend, zoals ziekte, verlies, scheiding, maar kende ook prachtige piekmomenten zoals geboorte, onvoorwaardelijke liefde, vriendschappen, familie, gezondheid en plezier. Ik weet dus als geen ander dat het leven niet gaat zoals we altijd zouden willen dat het gaat. We kunnen ondanks omstandigheden er wel het beste uithalen en van maken. Daar coach ik diverse mensen in. Hier ben ik gedreven in.

Ik kan me door mijn ervaringen sterk inleven in de andere persoon en begrijpen hoe het is om in bepaalde situaties te staan en hiermee om te gaan. Dat zet het proces in de hoogste versnelling, waardoor bij mij altijd het doel is zo weinig gesprekken als mogelijk is te voeren. Mijn leven is niet altijd gemakkelijk geweest, maar het is divers, uitdagend en mooi!

Bewustwordings-coach zijn is mijn passie!

“Vier de liefde elke dag, het is te mooi om een dag over te slaan”

Bekijk ook: De Wereldvrouw